Terre des Hommes campagnemailing

Terre des Hommes campagnemailing

Terre des Hommes campagnemailing Terre des Hommes vraagt met deze campagne aandacht voor online seksuele uitbuiting van kinderen in de Filipijnen. Ik schreef voor hen de kernboodschap en de copy voor de donateursmailings en e-mailings. klik om te vergroten...
Liliane Fonds brieven bij nieuwsbrief

Liliane Fonds brieven bij nieuwsbrief

Liliane Fonds brieven bij Nieuwsbrief Voor het Liliane Fonds heb ik deze begeleidende fondsenwervende brieven bij de donateursnieuwsbrief geschreven. klik om te vergroten Wervende brief Wervende brief Wervende brief Zakelijke relaties ga terug naar portfolio...
Artsen zonder Grenzen magazinebrief

Artsen zonder Grenzen magazinebrief

Artsen zonder Grenzen magazinebrief Voor Artsen zonder Grenzen schrijf ik de begeleidende brieven bij het donateursmagazine, met specifieke varianten voor de verschillende doelgroepen, zoals structurele donateurs en giftgevers. klik om te vergroten Begeleidende brief...
Terre des Hommes direct mail

Terre des Hommes direct mail

Terre des Hommes direct mail Sinds 2018 ontwikkel ik concept en copy voor de mailings en e-mailings van Terre des Hommes. Bijvoorbeeld voor de mailpacks waarin ze hun donateursmagazine Terre magazine verzenden. Deze gaat naar verschillende doelgroepen. Dit magazine...