UNHCR nalatenschap fondsenwerving. Advertentietekst door Sabrina Langerak.

UNHCR nalaten advertentie

Met deze nalatenschap advertentie wil UNHCR mensen wijzen op het belang en de mogelijkheid van nalaten voor mensen op de vlucht. Ik heb de impact laten zien aan de hand van het verhaal van John-Luis die in een vluchtelingenkamp in Oeganda naar school gaat. Een mooie testimonial van mevrouw De Jager dient als social proof.