Terre des Hommes donateursmailing over online seksuele uitbuiting van kinderen in de Filipijnen, copy door Sabrina Langerak.

Terre des Hommes campagnemailing

Terre des Hommes vraagt met deze campagne aandacht voor online seksuele uitbuiting van kinderen in de Filipijnen. Ik schreef voor hen de kernboodschap en de copy voor de donateursmailings en e-mailings.