Artsen zonder Grenzen magazinebrieven, copy door Sabrina Langerak.

Artsen zonder Grenzen magazinebrief

Voor Artsen zonder Grenzen schrijf ik de begeleidende brieven bij het donateursmagazine, met specifieke varianten voor de verschillende doelgroepen, zoals structurele donateurs en giftgevers.